KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

Hợp tác xã Dương Liễu Kính mong Quý khách hàng đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ Điện của Hợp tác xã Dương Liễu bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây. Sự hợp tác của Quý khách hàng sẽ giúp Hợp tác xã Dương Liễu có thể nâng cao chất lượng dịch vụ Điện trên địa bàn.

Quý khách hàng truy cập phiếu đánh giá theo đường link: KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN

Trân trọng!