DANH SÁCH TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG HTX DƯƠNG LIỄU SỬ DỤNG

Chủ tài khoản: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp, kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu

Tài khoản 1: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội (Viettinbank).

Số tài khoản: 118000072964

Tài khoản 2: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huyện Hoài Đức (Agribank).

Số tài khoản: 2202201000238

Tài khoản 3: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đan Phượng (Techcombank).

Số tài khoản: 19037142027013

Tài khoản 4: Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Số tài khoản: 11610007379999