TRA CỨU HÓA ĐƠN TRÊN DI ĐỘNG 

Hiện tại Hợp tác xã Dương Liễu đã triển khai hệ thống kiểm tra sản lượng sử dụng điện, tình trạng thanh toán hóa đơn và tải hóa đơn trên di động.Dưới đây là hướng dẫn tải ứng dụng DUNGDIEN và hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản của Quý Khách hàng.

I. Hướng dẫn tải ứng dụng

1. IOS ( iphone, ipad) vào Appstore –> tìm kiếm từ khóa “DUNGDIEN” –> Tải về

2. Thiết bị Android –> Vào CH play –> tìm kiếm từ khóa “DUNGDIEN” –> tải về

II. Hướng dẫn Đăng nhập

Sử dụng Mã khách hàng và chọn đơn vị cấp điện là : Hợp tác xã Dương Liễu

Mật khẩu giống Mã khách hàng, sau đó click ĐĂNG NHẬP

Lưu ý(*):

– Chọn đúng tên đơn vị “Hợp Tác Xã Dương Liễu“.

– “Mã khách hàng” có trên phiếu thu tiền điện mỗi tháng.