TRA CỨU HÓA ĐƠN TRÊN WEBSITE

Bước 1: Để tra cứu, xem nhận hóa đơn và hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập đường dẫn (link)

Bước 2: Chọn mụcTRA CỨU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Bước 3: Đăng nhập

Quý khách hàng đăng nhập theo Tên đăng nhập/Mật khẩu ban đầu Mã khách hàng/Mã khách hàng

Bước 4: Chọn mục “Tra cứu Hóa đơn điện tử” Chọn “Tháng”  “Năm” cần tra cứu Xem hóa đơn 

  • Tải, in hóa đơn điện tử

– Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal. Hệ thống cho phép quý khách hàng tải hóa đơn khi đã thanh toán tiền điện.

– Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để tải hóa đơn về máy.